Chính sách bảo mật của Make5K


Khi bạn sử dụng website Make5K.guide cũng như sử dụng các dịch vụ và tham gia cộng đồng Make5K, bạn tin tưởng cung cấp thông tin cho chúng tôi. Đây là một trách nhiệm và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn.

Tất cả những thông tin dưới đây chúng tôi không chia sẻ hoặc cung cấp cho bên thứ 3 trừ khi được yêu cầu từ bạn.

Thông tin bạn tạo hoặc cung cấp cho chúng tôi

Trên trang web Make5K.guide cũng như trên trang web tài liệu học và trao đổi LATBest.com, AffiliateCMS.com khi bạn tạo tài khoản và tham gia cộng đồng bạn cung cấp cho chúng tôi:

 • Email
 • Số điện thoại
 • Thông tin thanh toán
 • Các tài khoản mạng xã hội (nếu có)
 • Địa chỉ đăng ký hoặc thông tin nhận tài liệu bản cứng (nếu có)

Bên cạnh đó khi bạn tham gia cộng đồng Make5K các chuyên gia, bộ phận support của chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin về dự án: Tên trang web, thông tin máy chủ và các yêu cầu khác.

Ứng dụng phần mềm bên thứ ba

Nhằm đem lại trải nghiệm cho người dùng khi truy cập website hoặc phần mềm của chúng tôi, chúng tôi cài ứng dụng:

 • Google Analytics
 • Google Tagmanager
 • Microsoft Clarity
 • Facebook Pixel

Xoá bỏ thông tin của bạn

 • Chúng tôi sẵn sàng xoá bỏ bất kỳ thông tin nào liên quan tới bạn khi bạn có yêu cầu mà không cần đòi hỏi bạn đưa ra lý do.
 • Trường hợp bạn vi phạm điều khoản, chúng tôi có thể tùy ý xoá bạn ra khỏi cộng đồng, trong một số trường hợp chúng tôi có thể report tới Google, Amazon và các nền tảng khác khi bạn vi phạm bản quyền mã nguồn AffiliateCMS.com.

Trong trường hợp bạn muốn xoá bỏ hoặc có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tùy theo sự thay đổi về dịch vụ, chúng tôi có thể sửa đổi, bổ sung các điều khoản trên của Chính sách bảo mật.

Cập nhật lần cuối 14/09/2022