Điều khoản dịch vụ của Make5K


Có nhiều bạn dễ dàng bỏ qua việc đọc các điều khoản dịch vụ này nhưng chúng tôi cần đưa chi tiết trách nhiệm của bạn cũng như trách nhiệm của chúng tôi trong quá trình bạn sử dụng trang web cũng như tham gia cộng đồng Make5K.

Đây là trang điều khoản sử dụng dịch vụ chung cho cả các bạn học khóa Make5K cũng như khóa học kiếm tiền online cam kết hoàn tiền.

Trách nhiệm của chúng tôi

Dưới đây là mô tả cách cung cấp các dịch vụ cũng như trách nhiệm của chúng tôi khi bạn tham gia cộng đồng Make5K:

 • Cung cấp chia sẻ tài liệu, video cũng như đúng số giờ và đúng số buổi như bài viết mô tả khoá học
 • Hỗ trợ trước, trong và sau khoá học cũng như khi tham gia cộng đồng trong tất cả các ngày làm việc theo mũi giờ +7 (9h-11h và 13h30-16h30)
 • Hỗ trợ trực tiếp trên dự án của thành viên tham gia cộng đồng
 • Bảo mật thông tin thành viên tham gia (xem thêm)
 • Trong trường hợp bạn tham gia khóa học cam kết hoàn tiền chúng tôi sẽ hoàn 100% sau 12 tháng (tính từ sau ngày bế giảng khóa học)
 • Nâng cấp, cập nhật phần mềm mã nguồn AffiliateCMS.com cho những anh chị em học viên đồng ý mức 10% doanh thu khi đạt trên $7007/tháng

Trách nhiệm của bạn khi tham gia cộng đồng Make5K

Dưới đây là trách nhiệm của bạn khi tham gia cộng đồng Make5K:

 • Bảo mật thông tin tài liệu, giáo trình cũng như các video được chia sẻ
 • Bảo mật thông tin cá nhân cũng như dự án của các thành viên trong cộng đồng
 • Không được chia sẻ, sử dụng mục đích thương mại hoá mã nguồn LATBest CMS của chúng tôi (trong trường hợp bạn bán website cần thông báo cho chúng tôi, cũng cần thông báo cho đơn vị mua bạn sử dụng AffiliateCMS.com)
 • Không vi phạm đạo đức nghề nghiệp hay clone nhân bản website, từ khoá giống như một thành viên trong cộng đồng
 • Bạn phải thực hành triển khai dự án đúng như trong file Profit and Loss (trường hợp bạn dừng do có việc thì cần thông báo chúng tôi để không tính vào 12 tháng cam kết hoàn tiền)
 • Khi bạn đạt doanh thu từ $7007/tháng chúng tôi sẽ lấy 10% phí bản quyền AffiliateCMS.com, chi phí support nâng cấp phiên bản cũng như tài nguyên site vệ tinh, backlink… Trường hợp bạn không đồng ý thì không cần quan tâm tới điều khoản này. 10% này là đưa vào quỹ cộng đồng Make5K không phải bạn trả cho chúng tôi
 • Nhằm tránh cho bên ngoài tham gia lấy kiến thức và nội dung thì trong trường hợp bạn tham gia Make5K không cam kết, hãy chắc chắn mình quyết định là đúng vì chúng tôi sẽ không hoàn tiền vì bất kỳ lý do nào (xin vui lòng đừng nhắn tin rằng nhà em có việc, con em thế này…)
 • Trường hợp bạn nhờ chúng tôi mua tên miền, hosting… bạn cần lưu ý làm file Profit and Lossthanh toán cho chúng tôi. Trường hợp bạn không thanh toán chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc mất, hỏng hay các vấn đề liên quan đến dự án của bạn. Cũng như từ chối trách nhiệm hoàn tiền khi bạn tham gia khóa học cam kết hoàn tiền.

Cập nhật lần cuối 04/08/2022