Danh mục: Sự kiện

  • Sự kiện Offline 001 Make5K tại Hà Nội

    Sự kiện Offline 001 Make5K tại Hà Nội

    Hi anh chị em Make5K, Nhằm tăng tinh thần gắn kết cũng như gặp nhau để tiện cho việc trao đổi và chia sẻ thì việc gặp trực tiếp sẽ đem lại hiệu quả cao hơn là việc hangout trực tuyến. Mặc dù có thể sẽ phải sắp xếp thời gian cũng như công việc […]